Våra tjänster

Projektering

PSE projekterar utifrån en kvalitetssäkrad process och vi är specialiserade på ventilationssystem. Konstruktion av ventilationssystem för ny- eller ombyggnation av fastigheter för flerfamiljshus, företag och offentliga lokaler är våra vanligaste uppdrag. Ett konstruktionsuppdrag innefattar oftast beräkningar av kanalsystem för rätt dimensionering av luftflöden samt framtagande av ritningar i CAD i samarbete med byggnadsentreprenör eller ventilationsföretag.

Våra konstruktörer har mångåriga kunskaper om projektering av ventilation. Därför kan vi hjälpa dig som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare att underlätta genom att skapa förutsättningar för smart användande, lagom stor flexibilitet samt energieffektiv styrning av systemet.

Styr & Regler

Vi hanterar de flesta styrsystemen på marknaden och våra styrtekniker är effektiva och säkra vid driftsättning. Vi utför installationer av egna eller andras konstruktioner inom Stockholmsområdet i allt från flerbostadshus till industrilokaler.

Installationerna innefattar allt från beställningsskede till leverans och montage av aggregat & kanaler för luftbehandlingssystemen, därefter följer igångkörning och injustering för rätt luftomsättning samt slutligen en besiktning och överlämnande till kunden.

Service & Entreprenad

Olika byggnader och hus har olika krav för vilken sorts ventilation som krävs. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att installera och justera ventilationen på rätt sätt. Våra kunniga arbetare är välutbildade inom området och är alltid uppdaterade när det kommer till ny teknik inom ventilation.

PSE tar hand om ventilationsanläggningar i alla typer av fastigheter och anläggningar. Med enkla medel kan vi ofta förbättra ventilationen och samtidigt spara energi samt att vi håller reda på alla dina installationer och vilket underhåll som behövs.