Projektering

PSE är specialister på projektering av ventilationssystem och inomhusmiljö, men våra kunskaper sträcker sig även till områden som VS, värme, kyla, vatten och sanitetssystem. Vårt mål är alltid att skapa hållbara och kvalitetssäkrade lösningar som möter våra kunders krav och förväntningar.

Vårt team av experter arbetar alltid med en noggrann kartläggning av förutsättningarna för varje konstruktionsuppdrag. Vi identifierar eventuella svårigheter och säkerställer att alla lagar och regler uppfylls. Vi använder oss av avancerade verktyg som MagiCad för AutoCad för att säkerställa att alla beräkningar och dimensioneringar är korrekta.

Ett konstruktionsuppdrag inkluderar också dimensionering av luftbehandlingsaggregat och kanalsystem baserat på beräknade luftflöden, för att säkerställa att de ställda hygienkraven och kraven på inomhusklimatet uppfylls. Våra erfarna konstruktörer arbetar tillsammans med våra kunder för att utveckla en skräddarsydd lösning som uppfyller alla krav och behov.

Våra vanligaste uppdrag innefattar konstruktion av ventilationssystem för nybyggnation eller ombyggnation av fastigheter för offentliga lokaler och flerfamiljshus. Vi har också stor erfarenhet av att genomföra uppdrag för kommersiella fastigheter och industriella anläggningar. PSE arbetar alltid med en kvalitetssäkrad process som säkerställer att vi levererar högkvalitativa lösningar inom överenskommen tid och budget. Vi är stolta över att ha levererat många lyckade projekt till våra kunder, och ser fram emot att hjälpa dig med dina projekteringsbehov.

Peter Sedvall

VD / Konstruktör

070-441 38 53
David Johansson

Konstruktör

070-441 01 53