Projektering

PSE projekterar utifrån en kvalitetssäkrad process och vi är specialiserade främst på ventilationssystem och inomhusmiljö.

Vi har även stor kunskap inom området VS, värme, kyla vatten och sanitetssystem. För ett lyckat konstruktionsuppdrag krävs noggrann kartläggning av förutsättningarna, hitta eventuella svårigheter och säkerställa att alla lagar och regler uppfylls.

Ett konstruktionsuppdrag innefattar förutom kartläggning dimensionering av luftbehandlingsaggregat och kanalsystem utifrån beräknade luftflöden för att upprätthålla ställda hygienkrav så väl som erforderliga luftflöden för att uppfylla ställda krav på inomhusklimatet. All projektering utförs med MagiCad för AutoCad. Våra konstruktörer har mångåriga erfarenheter från projektering av ventilation. Våra vanligaste uppdrag är konstruktion av ventilationssystem för ny- eller ombyggnation av fastigheter för offentliga lokaler och flerfamiljshus.