Entreprenad & Service

Olika byggnader har olika krav och förutsättningar som avgör vilken typ av installationssystem som passar den specifika byggnaden bäst. För att nå lyckade resultat och välfungerade ventilationssystem sett till både ekonomi, miljö och funktion krävs rätt insatser och noggrann planering redan från idéstadiet.

Vi har den gedigna erfarenhet och kunskap som krävs för att planera och installera rätt ventilation på rätt plats. Detta ger att slutprodukten blir den bästa i ett ägar- och förvaltningsperspektiv.

Våra kunniga medarbetare är välutbildade inom området och är alltid uppdaterade när det kommer till ny teknik.

PSE tar hand om typer av ventilationsanläggningar i alla typer av fastigheter. Med enkla medel kan vi ofta förbättra ventilationen och samtidigt spara energi.