Sveaskog

Sveaskog – Befintliga kontor är 1448 m² och innehåller kontor, mötesrum. Kontorsutrymme behålls med justeringar av personalantal och vissa ändringar av rumsindelning

 

Beställare: Jiben AB

Byggherre: Vasakronan