Storseglet

Storseglet projektet omfattar 185 lägenheter och en restaurang fördelat på 2st hus i Vegastaden.

Beställare: Tornstaden

Byggherre: Stena Fastigheter