Gengasen

Gengasen –  Nyproduktion av 123 lägenheter, LSS-boende med 6 lägenheter, matvarubutik (Hemköp) och ytterligare 3 lokaler.

Samt renovering och ombyggnad av underliggande garage.

Byggherre: Örby Centrum Fastighets AB

Beställare: Tornstaden