Örby centrum

Gengasen –  Nyproduktion av 123 lägenheter, LSS-boende, matvarubutik samt 3 lokaler. Underliggande garage renoveras och förses med ny ventiation.

PSE Projekterar och utför ventilation och styrentreprenaden.

 

Byggherre: Tornstaden

Beställare: HEFAB Fastighets AB