Arkiv: Archives:

Rankan 1 Södra

Rankan 1 Södra – Projektet avser en förtätning på en fastighet som delvis är bebyggd med en större lagerbyggnad. Det aktuella projektet omfattar en...

Skrivet 2022-11-02 Läs mer
Kv. Adlern Mindre 25

Kv. Adlern Mindre 25 – Ombyggnad av fastighet. Stambyte i c:a 32 lägenheter. C:a 24 st rum slås samman till c:a 12 nya lägenheter....

Skrivet 2022-11-01 Läs mer
Hogslaby & 4H i Hågelbypark Tumba

Hogslaby & 4H i Hågelbypark Tumba – avser nybyggnation av en ny verksamhetslokal för Hogslaby/4H, både kontor och pedagogisk verksamhet Projektet inkluderar även anläggning...

Skrivet 2022-11-01 Läs mer
Tjärleken, Norrtälje Hamn

Tjärleken – Nybyggnad av flerbostadshus inklusive garage, 111 st lägenheter, BTA 18001 m2, 5-7 våningar. 2 st BRF:er, Tjäran och Leken.   Beställare: Wästbygg...

Skrivet 2022-11-01 Läs mer
Barkarbystaden 2 Kv 4

Barkarbystaden 2 Kv 4 – omfattar en nybyggnad av ett bostadskvarter innehållande ca 400 lägenheter, ca 10 lokaler samt gemensamt garage. Beställare: Mecon Bygg...

Skrivet 2021-12-10 Läs mer
Slottshusen Näsby Park

Slottshusen Näsby Park – Projektet omfattar två bostadsrättsföreningar med sammanlagt 89 lägenheter. Beställare: Wästbygg AB

Skrivet 2021-12-09 Läs mer
Johanneslundsvägen 12

Johanneslundsvägen 12 – Ombyggnad till moderna kontor i våning 4-7, om ca 1500 m² per våning. Beställare: ATH Projektledning AB, Fastpartner AB Byggherre: Fastpartner...

Skrivet 2021-11-25 Läs mer
Järna ishall

Järna ishall – uppförande av en ny ishall över befintlig isbana Beställare: Jiben AB Byggherre: Södertälje Kommun

Skrivet 2021-11-25 Läs mer
Vega kv. 7 – Supernova och Midskeppet

Vega kv. 7.  Supernova och Midskeppet – Projektet omfattar 137 nya bostäder Byggherre: Stena Fastigheter Hvega 17 AB Beställare: Tornstaden

Skrivet 2021-11-25 Läs mer
Gengasen

Gengasen –  Nyproduktion av 123 lägenheter, LSS-boende, matvarubutik (Hemköp) och ytterligare 3 lokaler. Samt renovering och ombyggnad av underliggande garage.   Byggherre: Örby Centrum...

Skrivet 2021-11-25 Läs mer
Brytaren mindre

Brytaren mindre – Projektet omfattar nyproduktion av 112 st lägenheter och 8 verksamhetslokaler samt garage. Beställare: Kungsmontage byggentreprenad AB Byggherre: Kungsmontage byggentreprenad AB

Skrivet 2021-11-25 Läs mer
Gaffelseglet

Gaffelseglet projektet omfattar 146st lägenheter och 2st enheter för Coliving i Vegastaden. Beställare: Tornstaden Byggherre: Stena Fastigheter

Skrivet 2020-12-22 Läs mer
Storseglet

Storseglet projektet omfattar 185 lägenheter och en restaurang fördelat på 2st hus i Vegastaden. Beställare: Tornstaden Byggherre: Stena Fastigheter

Skrivet 2020-06-23 Läs mer