Arkiv: Archives:

Kv. Adlern Mindre 25

Kv. Adlern Mindre 25 – Ombyggnad av fastighet. Stambyte i c:a 32 lägenheter. C:a 24 st rum slås samman till c:a 12 nya lägenheter....

Skrivet 2022-11-01 Läs mer
Hogslaby & 4H i Hågelbypark Tumba

Hogslaby & 4H i Hågelbypark Tumba – avser nybyggnation av en ny verksamhetslokal för Hogslaby/4H, både kontor och pedagogisk verksamhet Projektet inkluderar även anläggning...

Skrivet 2022-11-01 Läs mer
Tjärleken, Norrtälje Hamn

Tjärleken – Nybyggnad av flerbostadshus inklusive garage, 111 st lägenheter, BTA 18001 m2, 5-7 våningar. 2 st BRF:er, Tjäran och Leken.   Beställare: Wästbygg...

Skrivet 2022-11-01 Läs mer
Barkarbystaden 2 Kv 4

Barkarbystaden 2 Kv 4 – omfattar en nybyggnad av ett bostadskvarter innehållande ca 400 lägenheter, ca 10 lokaler samt gemensamt garage. PSE Projekterar och...

Skrivet 2021-12-10 Läs mer
Slottshusen Näsby Park

Slottshusen Näsby Park – Projektet omfattar två bostadsrättsföreningar med sammanlagt 89 lägenheter. Beställare: Wästbygg AB

Skrivet 2021-12-09 Läs mer
Järna ishall

Järna ishall – uppförande av en ny ishall över befintlig isbana Beställare: Jiben AB Byggherre: Södertälje Kommun

Skrivet 2021-11-25 Läs mer
Vega kv. 7 – Supernova och Midskeppet

Vega kv. 7.  Supernova och Midskeppet – Projektet omfattar 137 nya bostäder Byggherre: Stena Fastigheter Hvega 17 AB Beställare: Tornstaden

Skrivet 2021-11-25 Läs mer
Örby centrum

Gengasen –  Nyproduktion av 123 lägenheter, LSS-boende, matvarubutik samt 3 lokaler. Underliggande garage renoveras och förses med ny ventiation. PSE Projekterar och utför ventilation...

Skrivet 2021-11-25 Läs mer
Brytaren mindre

Brytaren mindre – Projektet omfattar nyproduktion av 112 st lägenheter och 8 verksamhetslokaler samt garage. Beställare: Kungsmontage byggentreprenad AB Byggherre: Kungsmontage byggentreprenad AB

Skrivet 2021-11-25 Läs mer