Viksjö äldreboende

Viksjö äldreboende – Boendet består av 50 lägenheter fördelade på åtta stycken olika enheter med för varje enhet egen matsal, allrum och kök. Diverse allmänna utrymmen, bl.a entré, foajé, samlingssal, teknikrum och utrymmen för fastighetsservice, café samt administrations- och personalutrymmen

PSE projekterar samt utför ventilationsentreprenaden.

 

Beställare: Tornstaden AB

Byggherre: Järfälla kommun