Vega kv. 7 – Supernova och Midskeppet

Vega kv. 7.  Supernova och Midskeppet – Projektet omfattar 137 nya bostäder

 

Byggherre: Stena Fastigheter Hvega 17 AB

Beställare: Tornstaden