Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium – Ventilation entreprenad i samband med om-, och tillbyggnad Tyresö gymnasium. Projektet består av en tillbyggnad i två plan samt ombyggnad av befintlig huskropp. Det innefattar även nya installationer och inredning till fullt fungerande anläggning

 

Beställare: Mobil Bygg AB

Byggherre: Tyresö kommun