Stiftelsen

Stiftelsen – Projektering av VVS installationer samt styr och övervakningssystem.
Kung Oscar den 1:s Minne vid Björngårdsgatan 23 på Södermalm. Byggnaden är uppförd som enkehus på initiativ av änkedrottning Josefina av Leuchtenberg. Idag ägs byggnaden av Vasaparken som förädlar den till ett hotell med stort fokus på restaurangupplevelsen.

 

Beställare: Vasaparken Förvaltnings AB

Byggherre: Vasaparken Förvaltnings AB