Stångåvägen 44

Stångåvägen 44 – Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 570 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök.

 

Beställare: Söderby Entreprenad AB

Byggherre: SISAB