Kv Rinken

Rinken – är en ombyggnad av Coops gamla lokaler där arbetena har avsett att anpassa ventilationen efter ny layout med hyresgästanpassning för Jysk, Rusta och Subway.

 

Beställare: IN3Prenör

Byggherre: Rinken Handelsfastigheter AB