Kv Rinken

Rinken är en ombyggnad av Coops gamla lokaler där arbetena har avsett att anpassa ventilationen efter ny layout med hyresgästanpassning för Jysk, Rusta och Subway.

Beställare: IN3Prenör

Byggherre: Rinken Handelsfastigheter AB