Resurscenter Alhagsvägen

Resurscenter AlhagsvägenObjektet omfattar fastigheten Kvarnhagen 2 där daglig verksamhet enligt LSS
bedrivs. Entreprenadens syfte är att uppföra ändamålsenliga lokaler för att
säkra en god kvalitet för deltagarna och en god arbetsmiljö för Botkyrka kommuns medarbetare
Total bruttoarea 2593 kvm.

PSE har projekterat och utfört ventilationsentreprenaden.

 

Beställare: MVB öst AB

Byggherre: Botkyrka kommun