Rankan 1 Södra

Rankan 1 Södra – Projektet avser en förtätning på en fastighet som delvis är bebyggd med en större lagerbyggnad. Det aktuella projektet omfattar en hallbyggnad för lätt industri och lagerverksamhet. Byggytan är ca 1700 kvm. Plan 1 utgör primärt öppen verksamhetsyta med full takhöjd bortsett ett kontor om ca 200 kvm.

PSE har utfört ventilation och styr entreprenaden.

 

Beställare: AB Sagax

Byggherre: JUBAB Totalentreprenör AB