Karlavagnen

Karlavagnen är en ombyggnad av befintligt tillagningskök, samtliga installationer betjänande befintligt inklusive ventilationsaggregat byts ut.

Beställare: Byggteknik

Byggherre: Botkyrka kommun