Karlavagnen

Karlavagnen – är en ombyggnad av befintligt tillagningskök, samtliga installationer betjänande befintligt inklusive ventilationsaggregat byts ut.

 

Beställare: Byggteknik

Byggherre: Botkyrka kommun