Dykaren

Dykaren projektet omfattar 85st lägenheter fördelat på 3 hus med tillhörande garage i Rindö Hamn.

 

Beställare: Tornstaden

Byggherre: KV Dykarens Ekonomiska Förening