Umami 3

Umami 3 – projektet omfattar 133st lägenheter med tillhörande garage och 4 lokaler i Umami Park, Hallonbergen.

 

Beställare: Tornstaden

Byggherre: Wallenstam