Praktikertjänst i Södertälje

Praktikertjänst i Södertälje – PSE har projekterat och utfört ventilationsentreprenaden för ombyggnad om ca 1400 m²

 

Beställare:

Byggherre: