Polo

Polo – Projektet avser nya lagerlokaler med tillhörande kontor. Fastigheten omfattar 7500 kvm.

PSE projekterar samt utför ventilation- och styrentreprenaden.

 

Beställare: In3prenör AB

Byggherre: Sagax