LSS Uttran

LSS Uttran – Objektet avser uppförande av ett LSS boende med 6 st bostadslägenheter. BTA ca. 630 kvm.

PSE projekterar samt utför ventilationsentreprenaden.

 

Beställare: Byggteknik i Tumba AB

Byggherre: Botkyrka Kommun