Locum Hematologen

Locum Hematologen – Projektet avser ombyggnad av mottagning för Hematologi på M41/43 samt ombyggnad
av mottagning för CAST på del av M44 i M2-huset, plan 4 på Huddinge sjukhus.
Total bruttoarea ca 2 220 m².

 

Beställare: Byggteknik i Tumba AB

Byggherre: Locum