Lagerhuset

Lagerhuset – Projektering samt Ventalationsarbeten. Installation av aggregat samt huvudkanaler fram till HG gräns, installtioner i allmäna utrymmen trapphus, våtgrupper och pentryn. Brandcellsgränser förses med brandspjäll. Lagerdel utförs med komplett installation

 

Beställare: Jubab

Byggherre: Sagax