Kv. Färöarna 3 – Signify

Kv. Färöarna 3 – Signify   – Kontorsombyggnad om ca 800 kvm. Anpassning ventilation för ny hyresgäst.

 

Beställare: Jiben

Byggherre: Kungsleden