Kv. Adlern Mindre 25

Kv. Adlern Mindre 25 – Ombyggnad av fastighet.
Stambyte i c:a 32 lägenheter. C:a 24 st rum slås samman till c:a 12 nya lägenheter.
Uppehållsrum byggs om till c:a 3 st lägenheter. Installation av ny ventilation och nytt
värmesystem för samtliga lägenheter. Anpassning sker i lokaler samt garage samt biytor.
Ändring/anpassning av fasad då balkonger delvis kommer ingå i bostaden.

PSE utför ventilationseprenaden.

 

 

Beställare: Jiben

 

Byggherre: Frälsningsarmén Fastighets AB