Kärsby Sporthall

Kärsby Sporthall – är en ombyggnad av

 

Beställare:

Byggherre: Botkyrka kommun