Kärsby Sporthall

Kärsby Sporthall är en ombyggnad av

Beställare:

Byggherre: Botkyrka kommun