Järna ishall

Järna ishall – uppförande av en ny ishall över befintlig isbana samt nya omklädningsrum och gym.

PSE projekterar samt utför ventilationsentreprenaden och styrarbeten.

 

Beställare: Jiben AB

Byggherre: Södertälje Kommun