Järna ishall

Järna ishall – uppförande av en ny ishall över befintlig isbana

Beställare: Jiben AB

Byggherre: Södertälje Kommun