Infrakonsult

Infrakonsult – Fastigheten har fått en uppfräschning. Ombyggnad av befintligt kontor samt ny entré.

 

Beställare: In3prenör

Byggherre: Sagax