Hogslaby & 4H i Hågelbypark Tumba

Hogslaby & 4H i Hågelbypark Tumba – avser nybyggnation av en ny verksamhetslokal för Hogslaby/4H, både kontor och pedagogisk verksamhet
Projektet inkluderar även anläggning och finplanering av verksamheterna gård, parkering och angöringsytor.

 

Beställare: Byggteknik i Tumba Produktion AB

Byggherre: Botkyrka Kommun