Hogslaby & 4H i Hågelbypark Tumba

Hogslaby & 4H i Hågelbypark Tumba – avser nybyggnation av en ny verksamhetslokal för Hogslaby/4H, både kontor och pedagogisk verksamhet
PSE projekterar samt utför ventilations- och styrentreprenaden.

 

Beställare: Byggteknik i Tumba Produktion AB

Byggherre: Botkyrka Kommun