Gustavsberg Ösby

Gustavsberg Ösby – Omfattar 1 hus. 1 trapphus och totalt 37 lägenheter.
Antalet boendeplan varierar mellan 2 och 6 st.
Fastigheten innehåller även 1 lokal, med verksamhet planerad för restaurang.

PSE projekterar samt utför ventilations- och styrentreprenaden.

 

Beställare: Mecon bygg AB

Byggherre: Tino Goetze Fastigheter