Garnisonen 3

Garnisonen 3omfattar 3 st hyresgästanpassningar där PSE installerar nytt klimatregleringsystem och ansluter till överordnat system.

 

Beställare: Bygg SH

Byggherre: Vasakronan Fastigheter AB