Gaffelseglet

Gaffelseglet – projektet omfattar 146st lägenheter och 2st enheter för Coliving i Vegastaden.

 

Beställare: Tornstaden

Byggherre: Stena Fastigheter