Flatenbadet

Flatenbadet – Avser återuppbyggnad av omklädningsrum vid friluftsbadet Flatenbadet.

 

Beställare: Söderby Entreprenad AB

Byggherre: Stockholm Stad