Brytaren mindre

Brytaren mindre – Projektet omfattar nyproduktion av 112 st lägenheter och 8 verksamhetslokaler samt garage.

 

Beställare: Kungsmontage byggentreprenad AB

Byggherre: Kungsmontage byggentreprenad AB