Brokvarteret

Brokvarteretomfattar en nybyggnad av ett bostadskvarter innehållande 409 lägenheter, 9 lokaler samt gemensamt garage.

PSE projekterar samt utför ventilations- och styrentreprenaden.

 

Beställare: Mecon Bygg AB

Byggherre:  Magnolia