Barkarbystaden 2 Kv 4

Barkarbystaden 2 Kv 4omfattar en nybyggnad av ett bostadskvarter innehållande ca 400 lägenheter, ca 10 lokaler samt gemensamt garage.

PSE Projekterar och utför ventilationsentreprenaden.

Beställare: Mecon Bygg AB

Byggherre:  Magnolia